Khoan cắt bê tông Hoàng Lâm

Khoan cắt bê tông Hoàng Lâm” có thể giới thiệu về công ty này, các dịch vụ mà họ cung cấp trong lĩnh vực khoan cắt bê tông, và lý do tại sao họ nổi tiếng hoặc đáng tin cậy. 

Dịch vụ của chúng tôi gồm những công việc chính sau

✅ Khoan cắt bê tông ⭐Thi Công Chuyên Nghiệp, Giá Cả Cạnh Tranh, Phục Vụ 24/7.
✅ Khoan rút lõi bê tông ⭐ Khoan cắt và phá dỡ bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường, phá dỡ công trình xây dựng.
Đục phá bê tông ⭐ Đảm Bảo Đúng Tiến Độ. Máy Móc Hiện Đại. Giá Cả Cạnh Tranh. Gọi Là Tới Liền. Uy Tín Chuyên Nghiệp.
Phá dở công trình ⭐ Phá dở công trình là quá trình loại bỏ hoặc hủy bỏ một công trình xây dựng hoặc cấu trúc đã được xây dựng trước đó.
Khoan Cắt Bê Tông Hoàng Lâm
Khoan Cắt Bê Tông Hoàng Lâm

Khoan Cắt Bê Tông Hoàng Lâm: Đối Tác Đáng Tin Cậy Cho Các Dự Án Xây Dựng

Giá khoan rút lõi bê tông

I. Sàn, nền dày 100mm

Lỗ đường kính D42: 60K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D63: 65K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D76: 70K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D90: 75K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D102: 80K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D114: 85K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D127: 90K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D140: 95K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D152: 100K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D168: 105K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D200: 110K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D250: 150K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D300: 200K/1 Lỗ

II. Vách, Tường 200mm

Lỗ đường kính D42: 120K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D63: 130K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D76: 140K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D102: 160K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D127: 180K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D152: 200K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D200: 220K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D250: 270K/1 Lỗ
Lỗ đường kính D300: 350K/1 Lỗ

Giá cắt bê tông

I. Cắt nền + sàn bê tông

Cắt nền dày 50mm: 7k/1 Mét dài
Cắt nền dày 70mm: 10k/1 Mét dài
Cắt nền dày 100mm: 14K/1 Mét dài
Cắt nền dày 120mm: 17K/1 Mét dài
Cắt nền dày 150mm: 22K/1 Mét dài
Cắt nền dày 200mm: 40K/1 Mét dài
Cắt nền dày 250mm: 70K/1 Mét dài
Cắt nền dày 300mm: 100K/1 Mét dài
Cắt sàn dày 100mm: 42K/1 Mét dài
Cắt sàn dày 120mm: 51K/1 Mét dài
Cắt sàn dày 150mm: 66K/1 Mét dài
Cắt sàn dày 200mm: 100K/1 Mét dài
Cắt sàn dày 250mm: 140K/1 Mét dài

II. Cắt cọc ly tâm + Vuông

Cọc ly tâm 250mm: 35K/1 Cọc
Cọc ly tâm 300mm: 40K/1 Cọc
Cọc ly tâm 350mm: 45K/1 Cọc
Cọc ly tâm 400mm: 50K/1 Cọc
Cọc ly tâm 500mm: 70K/1 Cọc
Cọc ly tâm 600mm: 90K/1 Cọc
Cọc vuông 20cm x 20cm: 200K/1 Cọc
Cọc vuông 25cm x 25cm: 300K/1 Cọc
Cọc vuông 30cm x 30cm: 400K/1 Cọc

Giá đục phá bê tông

I. Đục nền + sàn bê tông

Nền dày 50mm: 50K/1 m²
Nền dày 100mm: 100K/1 m²
Nền dày 150mm: 150K/1 m²
Nền dày 200mm: 200K/1 m²
Nền dày 250mm: 250K/1 m²
Nền dày 300mm: 340K/1 m²
Nền dày 400mm: 500K/1 m²
Sàn dày 100mm: 110K/1 m²
Sàn dày 150mm: 160K/1 m²
Sàn dày 200 mm: 210K/1 m²
Nền dày 250mm: 260K/1 m²
Nền dày 300mm: 350K/1 m²
Đục bằng Máy Múc: 300K/1 m³

II. Đục đà + cột bê tông

Đà 200mm x 200mm: 50K/1 Mét dài
Đà 250mm x 250mm: 80K/1 Mét dài
Đà 300mm x 300mm: 120K/1 Mét dài
Đà 200mm x 500mm: 140K/1 Mét dài
Đà 300mm x 500mm: 210K/1 Mét dài
Đà 500mm x 500mm: 380K/1 Mét dài
Cột 200mm x 200mm: 60K/1 Mét dài
Cột 250mm x 250mm: 90K/1 Mét dài
Cột 300mm x 300mm: 130K/1 Mét dài

Giá thuê và bán máy

I. Thuê máy đục cắt khoan

Máy đục loại nhỏ: 250K/1 Ngày
Máy đục loại lớn: 350K/1 Ngày
Bằng hơi, chạy dầu: 1.000K/1 Ngày
Bằng hơi, điện 3 pha: 900K/1 Ngày
Máy múc + đục (0,15): 1.500K/7 tiếng
Máy múc + đục (0,3): 2.000K/7 tiếng
Máy múc + đục (0,5): 2.500K/7 tiếng
Máy múc + đục (0,7): 3.200K/7 tiếng
Máy cắt cầm tay nhỏ: 250K/1 Ngày
Máy cắt xăng loại lớn: 800K/1 Ngày
Máy dây kim cương: 2.000K/1 Ngày
Máy khoan cầm tay: 250K/1 Ngày
Máy khoan rút lõi: giá 700K/1 Ngày

II. Giá máy khoan + máy đục

Khoan lõi FEG 138 : 3.500K/1 Máy
Khoan lõi Yakima 205 : 5.000K/1 Máy
Khoan lõi Yakima 255 : 6.000K/1 Máy
Khoan lõi Yakima 305 : 7.000K/1 Máy
Khoan lõi Yakima 355 : 8.000K/1 Máy
Máy đục Makita: 2.200K/1 Máy
Máy đục FEG lớn: 2.500K/1 Máy
Máy Dongcheng lớn: 3.500K/1 Máy
Máy đục bosch: 16.500K/1 Máy

Phần 1: Giới thiệu về công ty khoan cắt bê tông Hoàng Lâm Hoàng Lâm

Trong phần này, bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về công ty Khoan Cắt Bê Tông Hoàng Lâm. Thông tin cơ bản về lịch sử, quy mô, và vị trí của công ty có thể được đề cập. Cố gắng nêu rõ tầm nhìn và cam kết của họ đối với chất lượng dịch vụ.

Phần 2: Dịch vụ khoan cắt bê tông Hoàng Lâm chất lượng

Trình bày các dịch vụ mà Hoàng Lâm cung cấp trong lĩnh vực khoan cắt bê tông. Bạn có thể đề cập đến các kỹ thuật, thiết bị và công nghệ mà họ sử dụng để đảm bảo dự án diễn ra một cách hiệu quả và an toàn.

Phần 3: Kinh nghiệm và thành tích khoan cắt bê tông Hoàng Lâm

Nêu rõ những dự án lớn mà công ty đã tham gia và thành công trong quá khứ. Các chứng nhận, giải thưởng hoặc đánh giá tích cực từ khách hàng trước đây có thể được đề cập để tôn vinh khả năng và uy tín của công ty.

Phần 4: Đội ngũ chuyên nghiệp khoan cắt bê tông Hoàng Lâm

Nhấn mạnh về đội ngũ nhân viên và kỹ thuật viên của công ty. Điều này bao gồm cả trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và cam kết đối với an toàn trong quá trình làm việc.

Phần 5: Khách hàng hài lòng khoan cắt bê tông Hoàng Lâm

Thêm những phản hồi tích cực từ các khách hàng trước đây. Điều này có thể giúp xây dựng sự tin tưởng từ phía khách hàng tiềm năng.

Phần 6: Liên hệ khoan cắt bê tông Hoàng Lâm

Cuối bài viết, cung cấp thông tin liên hệ của công ty, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, và trang web nếu có, để cho độc giả biết cách liên hệ và tìm hiểu thêm về dịch vụ của họ.

Ngoài ra, bạn có thể thêm hình ảnh về các dự án đã thực hiện để minh họa cho khả năng và chất lượng công việc của Hoàng Lâm.